Servetėlė obuolio motyvais

Dažnai stalas yra puošiamas obuoliais, tačiau obuolio motyvas gali būti ir servetėlė. Šiai servetėlei naudoti vilnoniai siūlai, nes norėta išgauti obuolio apvalumą, jo pilnumą, siekta obuolio formos. Naudotos dvi spalvos – kontrastui paryškinti, mezginiui paįvairinti, formos savitumui išgauti.

servetele_obuolys_puodukas
Mezgimo technika:
Ger., – Geroji akis.
Išv., – Išvirkščioji akis.
Užm., – Užmetimas
P.a.G.,– (Papildoma akis gerai) – dešiniuoju virbalu kabinamas tarp dviejų akių esantis siūlas, perkeliamas ant kairiojo. Susidariusi kilpa išmezgama gerai kabinant užpakalinį jos siūlą (tokiu būdu ji sukryžminama ir užpildo skylutę mezginyje).
2SG., – (dvi akys sumezgamos gerąją akimi) – Dešinysis virbalas perveriamas pro dvi akis prieš mezginį (iš kairės į dešinę)
2SGD., – (dvi akys sumezgamos gerąja akimi iš dešinės) -1 a. nukeliama, akis išmezgama gerąją akimi ir pertrauktiamos per nukeltąją akį.
NGP., – 1 a. nukelti, sekančią išmezgus gerai pertraukti per nukeltąją.
2NG2P., – 2 a. nukeliamos, 1a. išmezgama, 2 pertraukiamos per nukeltąją.
3SG., – Trys akys sumezgamos į dešinę kartu. (Dešinysis virbalas perveriamas per tris akis iš kairės mezginio pusės.)

Reklama

servetele_obuolys_1

Mezgimo eiga:
Ant vieno virbalo uždėti 8 akis ir jas padalinti ant dviejų virbalų lygiai (4 akis ant kiekvieno) tarsi megztum prištinę.
1eilė: Sp.A 2G, P.a.G; sp.B 1G., P.a.G., 2G., P.a.G., 1G.; sp.A P.a.G., 2G.; (12 akių)
2eilė: Sp.A 3G., P.a.G.; sp.B 1G., P.a.G., 4G., P.a.G., 1G.; sp.A 1G., P.a.G.; 2G.; (16 akių)
3eilė: Sp.A 1G., [P.a.G., 1G.] kartoti 3 kartus; sp.B [P.a.G., 1G.] kartoti 3 kartus; 2G., [P.a.G., 1G.] kartoti 3 kartus; sp.A 1G., [P.a.G., 1G.] kartoti 3 kartus; (28 akys)
4eilė: Sp.A 7G., sp.B 14G.; sp.A 7G.;
5eilė: Sp.A 4G., P.a.G., 1G., P.a.G., 2G.; sp.B 2G., P.a.G., 1G., P.a.G., 7G., P.a.G., 1G., P.a.G., 2G.; sp.A P.a.G., 1G., P.a.G., 1G., 4G.; (36 akys)
6eilė: Sp.A 9G.; sp.B 18G.; sp.A 9G.;
7eilė: Sp.A 7G., P.a.G., 1G., P.a.G., 1G., sp.B P.a.G., 1G., P.a.G., 1G., 14G., P.a.G., 1G., P.a.G., 1G.; sp.A P.a.G., 1G., P.a.G., 1G., 7G.; (44 akys)
8eilė: Sp.A 11G.; sp.B 22G.,; sp.A11G.;
9eilė: Sp.A 10G., P.a.G., 1G., sp.B P.a.G., 1G., 20G., P.a.G., 1G., sp.B P.a.G., 1G., 10G.; (48 akys)
10-11eilės: Sp.12G.; sp.B 24G.; sp.A 12G.;
12eilės: Sp.A 11G., P.a.G., sp.B P.a.G., 1G., 22G., P.a.G., 1G., sp.A P.a.G., 1G., 11G.; (52 akys)
13-23eilės: Sp.A 13G.; sp.B 26G.; sp.A 13G.;
24eilė: Sp.A 1G., NGP, 10G.; sp.B 10G., 2SGD, 2G., NGP, 10G.; sp.A 10G., 2SGD, 1G.; (48 akys)
25eilė: Sp.A 12G.; sp.B 24G.; sp. A 12G.;
26eilė: Sp.A 1G., NGP, 9G.; sp.B 9G., 2SGD, 2G., NGP, 9G.; sp.A 9G., 2SGD, 1G.; (44 akys)
27eilė: Sp.A 1G., NGP, 8G.; sp.B 8G., 2SGD, 2G., NGP, 8G.; sp.A 8G., 2SGD, 1G.; (40 akių)
28eilė: Sp.A 10G.; sp.B 20G.; sp.A 10G.;
29eilė: Sp.A 1G., NGP, 7G.; sp. B 7G., 2SGD, 2G., NGP, 7G.; sp.A 7G., 2SGD, 1G.; (36 akys)
30eilė: Sp.A 1G., NGP, 6G; sp.B 6G., 2SGD, 2G., NGP, 6G.; sp. A 5G., 2SGD, 1G.; (32 akys)
29eilė: Sp.A 1G., NGP, 5G.; sp.B 5G., 2SGD, 2G., 2NG2P, 5G.; sp.A 5G., 2SG, 1G.; (28 akys)
30eilė: Sp.A 1G; 2NG2P, 3G.; sp.B 3G., 3SG, 2G., 2NG2P, 3G.; sp.A 3G., 3SG, 1G.; (20 akių)
31eilė: Sp.A 1G., 2NG2P, NGP, sp.B 3SG, 2G., 2NG2, 2SG; sp.A 3SG, 1G.; (10 akių)
Nukirpti spalvą B. Megzti spalva A.
32eilė: Sp.A 1G., 3SG, 2G., 3SG, 1G.; (6 akys)
Stiebas
Nukirpti A spalvos siūlą ir sekančias eiles megzti spalva C.
33 – 40 eilės: Visos G.;
41- 42eilės: 2G., P.a.G., 2G., P.a.G., 2 G.; (8 akys)
43eilė: 2NG2P, 2G., 3SG; (4 akys)
44eilė: NGP, 2SG; (2 akys)
Nutraukti siūlą ir juo pertraukti per ant virbalo esančias dvi akis. Sutvirtinti.
Šerdis
Megzti Sp.B
Iškirpti 0.5 cm aukštumo kartono gabalėlį.
Kartoną 10 kartų apvynioti siūlu.
Nukirpti siūlo galą. Juo perkišti per vieną siūlais apvyniotą kartono kraštą. Perkišus, surišti.
Kitą kartonu apvyniotą galą palikti nenukirptą.
Ištraukti tarp siūlų įstrigusį kartono gabalėlį.
Siūlais pritvirtinti šerdį obuolio viduryje.

servetele_obuolys

Reklama

Priežiūra
Sudrėkinti mezginį drungname vandenyje. Vengti karšto. Lengvai gniaužant rankomis, išspausti vandenį. Ištiesti ant audinio, formuojant kraštus.

Autorė: Nijolė Kavaliauskaitė – Hunter

Reklama

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *