Velykų istorija: nuo pagonybės iki šių dienų

Velykos yra šventė, kurią švenčia milijonai žmonių visame pasaulyje. Tačiau turbūt kiekvienam iš mūsų kirba mintis galvoje (ar šalia jos), o iš kur ir kaip ši šventė atsirado? Velykų istoriją galima atsekti iki senovės pagoniškų pavasario lygiadienio švenčių, kurios vėliau buvo įtrauktos į krikščioniškas tradicijas. Šiame straipsnyje panagrinėkime, kokia yra Velykų istorija ir raida bei išnagrinėkime įvairius papročius ir tradicijas, susijusias su šia svarbia švente.

Turinys

Trumpa šv. Velykų kaip šventės apžvalga

Šv. Velykos yra krikščionių šventė, skirta Jėzaus Kristaus prisikėlimui iš numirusių. Šventė paprastai švenčiama pirmąjį sekmadienį po pirmosios pilnaties – po pavasario lygiadienio, kuri paprastai būna nuo kovo 22 d. iki balandžio 25 d.. Šv. Velykos yra Didžiosios savaitės kulminacija, kuri apima Jėzaus įžengimo į Jeruzalę paminėjimą Verbų sekmadienį, Paskutinę vakarienę Didįjį ketvirtadienį ir nukryžiavimą Didįjį penktadienį.

paskutine vakariene, velykų istorija

Be religinės reikšmės, Velykos taip pat siejamos su įvairiais simboliais ir tradicijomis, tokiais kaip Velykų zuikis ar kiškis, velykiniai kiaušiniai, velykinė eglutė. Šie simboliai dažnai naudojami ir pasaulietinėse šventėse ir šeimos susibūrimuose. Nors šv. Velykos pirmiausia yra krikščionių šventė, jas švenčia įvairių tikėjimų ir kultūrų žmonės visame pasaulyje.

Ankstyvosios Velykų šventės ikikrikščioniškoje Europoje

Dar gerokai prieš krikščionybės atsiradimą daugelio kultūrų žmonės šventė pavasario atėjimą ir gyvenimo atsinaujinimą. Ikikrikščioniškose šventėse tai tapdavo vaišėmis, šokiais ir kitomis linksmybių formomis, kurių metu taip pat buvo naudojami simboliai ir ritualai, simbolizuojantys naują pradžią ir atgimimą.

Viena reikšmingiausių šių ikikrikščioniškų pavasario švenčių buvo germanų šventė Ostara, pavadinta pavasario ir vaisingumo deivės vardu. Remiantis kai kuriais pasakojimais, Ostara buvo švenčiama apie pavasario lygiadienį, kuris žymi pavasario pradžią šiauriniame pusrutulyje. Šios šventės metu žmonės kurdavo laužus, puošdavo margučius, užsiimdavo kitais ritualais, kuriais buvo siekiama pasveikinti sugrįžusią saulę ir atėjusį pavasarį.

Reklama

Pagoniškoje Lietuvoje tai buvo Jorės šventė. Tai buvo pavasario atėjimo šventė, kurios metu buvo ridenami margučiai, žaidžiami įvairūs žaidimai. Tai buvo ženklas, kad galima pradėti lauko ir ūkio darbus.

Kitos ikikrikščioniškos pavasario šventės, kurios galėjo turėti įtakos Velykų raidai, yra Graikijos Dioniso šventė, Romos Saturnalijos šventė ir keltų šventė Beltane. Kiekviena iš šių švenčių buvo susijusi su gyvybės atsinaujinimu ir šviesos triumfu prieš tamsą, kiekviena apėmė įvairias simbolines ir ritualines praktikas, kurios vėliau bus įtrauktos į Velykų šventę.

Kai krikščionybė išplito visoje Europoje, daugelis šių ikikrikščioniškų pavasario švenčių buvo pritaikytos ir įtrauktos į krikščioniškąjį kalendorių. Šv. Velykų šventė buvo paskelbta kaip Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventė, tačiau ji taip pat apėmė daugybę simbolių ir ritualų, kurie buvo siejami su prieš tai vykusiomis pavasario šventėmis. Šis krikščioniškų ir ikikrikščioniškų tradicijų derinys padėjo Velykas paversti viena mylimiausių ir plačiausiai švenčiamų švenčių šiandieniniame pasaulyje.

Krikščioniškų tradicijų įtraukimas į Velykų šventę

Krikščionybei plintant visoje Europoje, Velykų šventimas pamažu tapo siejamas su Jėzaus Kristaus prisikėlimu, kuris, kaip teigiama, įvykęs trečią dieną po jo nukryžiavimo. Pirmieji krikščionys prisikėlimą šventė kaip gyvybės triumfo prieš mirtį simbolį, o šiam įvykiui paminėti buvo paskelbta Velykų šventė. Mūsų kraštuose pavadinimas greičiausiai yra kilęs nuo slaviško žodžio ”Velikij” – Didysis.

Ankstyvoji krikščionių Velykų šventė buvo glaudžiai susijusi su žydų Pasha (Pesachas) švente, kuri mini izraelitų išsivadavimą iš Egipto vergijos. Pasak evangelijų, Jėzus buvo nukryžiuotas per žydų Paschos šventę, o jo prisikėlimas įvyko trečią dieną po Paschos pabaigos. Šis Velykų ir Paschos ryšys padėjo nustatyti Velykų šventės datą kaip pirmąjį sekmadienį po pirmosios pilnaties po pavasario lygiadienio.

Laikui bėgant, Velykų šventė peraugo į įvairias krikščioniškas tradicijas ir simbolius. Viena reikšmingiausių iš šių tradicijų yra Velykų vigilija, vykstanti šeštadienio naktį prieš Velykų sekmadienį. Vigilijos metu krikščionys susirenka įžiebti naujos ugnies, simbolizuojančios Kristaus šviesą, ir išklausyti Biblijoje pasakojamos išganymo istorijos.

Kita svarbi krikščioniška tradicija, susijusi su Velykomis, yra Velykų mišios, kurias laiko katalikai ir daugelis kitų krikščioniškų konfesijų visame pasaulyje. Velykų Mišių metu krikščionys susirenka švęsti Jėzaus Kristaus prisikėlimą, priimti Šventąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentus.

Be šių religinių tradicijų, Velykų šventė taip pat siejama su įvairiais simboliais ir ritualais, kurie buvo perimti iš ikikrikščioniškų tradicijų. Tai yra Velykų zuikis, kuris yra vaisingumo ir atsinaujinimo simbolis, ir velykiniai kiaušiniai, kurie taip pat yra naujos gyvybės ir atgimimo simboliai.

Velykų šventės raida laikui bėgant

Velykų šventimas per istoriją patyrė daug pokyčių ir transformacijų, nes šventė vystėsi ir prisitaikė prie skirtingų kultūrų ir visuomenių papročių bei tradicijų.

Pirmosiomis krikščionybės dienomis Velykų šventė buvo glaudžiai susijusi su žydų Pascha švente ir visų pirma buvo orientuota į Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Velykų šventės data buvo nustatyta kaip pirmasis sekmadienis po pirmosios pilnaties po pavasario lygiadienio, o šventė buvo švenčiama laikantis įvairių religinių ritualų ir tradicijų.

Laikui bėgant, Velykų šventimas tapo vis sudėtingesnis ir sudėtingesnis, apimantis įvairias kultūrines ir religines įtakas. Pavyzdžiui, viduramžiais šventė buvo siejama su pavasario šventimu, dažnai buvo paženklinta vaišėmis, šokiais ir kitokiomis linksmybėmis.

Renesanso epochoje Velykų šventė buvo labiau orientuota į meną ir muziką, nes menininkai ir muzikantai kūrė įmantrius meno ir muzikos kūrinius šventei paminėti. Velykų kiaušinio tradiciją, kuri ikikrikščioniškose kultūrose buvo naujos gyvybės ir vaisingumo simbolis, perėmė ir krikščionys, ji tapo svarbia Velykų šventės dalimi.

XIX–XX amžiais Velykų šventimas labiau komercializuotas, pradėjus naudoti velykinius atvirukus, velykinius krepšelius, šokoladinius kiaušinius ir kiškiukus bei kitus plataus vartojimo gaminius.

Šiandien Velykos yra sudėtinga ir daugiasluoksnė šventė, apimanti ir krikščioniškas, ir ikikrikščioniškas tradicijas. Ją švenčia milijonai žmonių visame pasaulyje, ir šv. Velykos išlieka svarbiu vilties, atsinaujinimo ir gyvenimo triumfo prieš mirtį simboliu.

Reklama

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *