Moters diena istorijos vingiuose

Jau kelios dienos norėjosi parašyti straipsnį Kovo 8-osios proga. Iš “kiek prisimenu” laikų tai buvo šventė, kurios metu berniukai, vaikinai ar vyrai dovanojo gėles merginoms ir moterims. Niekada smarkiai net nesidomėjau, kodėl kovo 8-oji, kodėl Moters diena, paprasčiausiai buvo smagu parodyti dėmesį mergaitėms ir moterims. Iš kitos pusės daugelis merginų ar moterų šią dieną buvo linksmesnės ir laimingesnės. Kažkur tai “paskutiniame minčių stalčiuje” visgi būdavo mintis, kad tai su socialistine sistema susijusi šventė, bet kažkaip tai ši mintis nebuvo labai aktuali – buvo smagi pati šventė!

Tai kodėl gi nepavyko parašyti straipsnio prieš kelias dienas?.. Na gi pasidomėjau šventės kilme. Kažkaip jaunatviškas optimizmas ir lengvas apolitiškumas išgaravo. Kokios intrigos šventės užkulisiuose!

Pirma paieška, kodėl Kovo 8 yra laikoma Tarptautine Moters Diena atvedė prie Tuščių puodų maršo – 1857 metais, kovo 8 dieną įvykusios, tekstilės fabrikuose dirbusių darbininkių demonstracijos Niujorke, kurios metu moterys, tarškindamos tuščius puodus, išreiškė protestą dėl nepakeliamų darbo sąlygų ir mažo užmokesčio. Pagrindiniai eitynių reikalavimai ​​buvo: dešimties valandų darbo diena, toks pats kaip ir vyrų altlyginimas. Tačiau keletas veikėjų šią idėją paneigė, paskelbdami, kad tai mitas, ir angliškoje vikipedijoje informacijos apie Niujorke įvykusį tuščių puodų maršą net nėra… demokratija ar dezinformacija?

Reklama

Paskaičiavo, kad 1857 m. kovo 8 d. buvo sekmadienis, tad tekstilės darbininkės negalėjo streikuoti?? Na jeigu jau moterys siekė 10 valandų darbo dienos, tai matomai jos paprastai dirbdavo ilgiau, greičiausiai jos dirbdavo ir sekmadieniais…

Na dar viena tiesa ar mitas. Iš solidarum su jureiviais, į gatves buvo išėjusios seniausios profesijos atstovės, reikalaudamos išmokėti jūreiviams algas, nes jie neturi pinigų ir negali atsiskaityti už paslaugas…

Klara Cetkin 1910m. pasiūlė įsteigti tarptautinę moters dieną, kurios metu moterys išeitų į gatves, rengtų mitingus, atkreipdamos visuomenės dėmesį į moterų problemas. Taip buvo propaguojama moters darbininkės šventė.

Yra idėjų, kad Klara Cetkin, būdama žydų kilmės, kovo 8-ąją švęsti Moters dieną pasirinko todėl, kad kovo 8 diena 1910 metais sutapo su žydų Purimo švente… kas žino..

Palaipsniui, bent jau socializmo laikais šventė neteko politinio atspalvio ir  tapo Visų Moterų diena. Gyvenimo upė palaipsniui išplovė politine idėjas, ir Kovo 8-oji buvo tapusi, kas tai tarpinio tarp šiais laikais “brukamų” švenčių – Motinos dienos ir Valentino dienos. 

1970 dešimtmečio pradžioje prasidėjo naujas žaidimas idėjomis, kurios žmonių sąmonėje asocijuojasi, pažymint Moters dieną. Prasidėjo šventės esmės ir idėjų peržiūra Prie šio peržiūrėjimo, neskaitant tam tikrų judėjimų, ypač prisidėjo ir Suvienytų Nacijų Organizacija, propaguodama “Naują” moterų šventę. Iki tol, politika nelabai besidominčių žmonių tarpe Kovo 8-oji jau buvo tapusi gera proga parodyti dėmesį moterims; politiškai aktyvių žmonių tarpe, Kovo 8-oji buvo diena, pažymėti kovai prieš valdančiosios klasės, kuri buvo sudaryta iš vyrų ir moterų, priespaudą. 1970 aisiais pastaroji idėja buvo “peržiūrėta” ir, atrastas naujas priešas – vyrija, kurią reikia nuversti nuo valdžios. Jau minėta organizacija nuo 70 dešimtmečio pabaigos iš tarptautinės Moters dienos simbolikos stengiasi pašalinti socialistinės kovos bruožus ir savaime susiformavusios pagarbos moteriai nuotaikas bei suteikti jai naujos kovos charakteristikas.

Laikas parodys, kaip seksis naujai ideologijai...

Su pavasariu, mylėkime moteris ir dovanokime joms gėles!

violetines geltonos tulpes

  

Reklama

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *